GIS - UKM Journal Article Repository

di atas peta dan mengaitkan jarak tempat kediaman tersebut ... reruang. Oleh yang demikian, peta dan lakaran ... Satu contoh penggunaan GIS dalam kajian.

GIS - UKM Journal Article Repository - Dokumen Terkait

PDF :4 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/450/1/1.pdf

sejarah dan metos asal usul petempatan, sistem sosial dan sistem kepercayaan mereka. Negeri Sarawak merupakan sebuah negeri yang didiami oleh ...

Bab 1 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/7495/1/1863-3547-1-SM.pdf

terdapat beberapa aspek bimbingan spiritual menurut al-Ghazali diaplikasikan dalam sesi kaunseling khususnya konsep tazkiyah al-nafs. Dapatan kajian juga ...

Bab 9.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/1468/1/Bab_7.1.pdf

Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian kes pelbagai tempat. Data kualitatif ... Kata kunci: Masalah membaca, kajian kes, kaedah temu bual mendalam, sekolah rendah kerajaan. ABSTRACT ... INSTRUMEN KAJIAN. Kajian ini ...

Bab 6 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/1016/1/jurnal49.pdf

Oleh itu adalah penting bagi ahli farmasi dan perubatan dilatih dalam perubatan herba tradisional supaya mereka boleh mendidik orang awam tentang manfaat, ...

GIS - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/4414/1/1.pdf

di atas peta dan mengaitkan jarak tempat kediaman tersebut ... reruang. Oleh yang demikian, peta dan lakaran ... Satu contoh penggunaan GIS dalam kajian.

PDF 4 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/449/1/1.pdf

constitution called the federation of Malaya Agreement 1948 was introduced. 16. This constitution more or less restored the position of the Malay rulers to.

UTC - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/8897/1/15ok.geografia-jan15-nadiah3-edam.pdf

Strategi Lautan Biru (National Blue Ocean Strategy, NBOS) iaitu NBOS 6 yang bermatlamatkan untuk ... bandar. Sumber: Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) 2013. Rajah 1 ... Available from: www.ukm.my/penerbit/jurnal_pdf/jp28-02.pdf.

SMKA - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/13559/1/32-47-1-SM.pdf

Sunnah (PQS) di peringkat SPM dan subjek Syariah dan Usuluddin di peringkat ... Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 mengandungi pembelajaran ilmu.

Untitled - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/4741/1/V17_2.pdf

hingga Seksyen 3(1)(f), Akta Hasutan 1948. Kecenderungan menghasut ini meliputi pelbagai keadaan termasuk membangkitkan perasaan benci terhadap ...

Chap 6.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/3670/1/Tabiat_Pengambilan_Ulam-Ulaman_di_Kalangan.pdf

khasiat yang baik kepada kesihatan serta rasanya yang enak dan unik. Ulam segar utama yang ... boleh diambil sebagai ulam adalah pucuk, daun, umbut, biji, buah, ubi dan ... mengkudu, kangkung dan kaduk (Khairana et al. 2004). Merujuk ...

Zina - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/5785/1/4-Lukman%2520Abdul%2520Mutalib%2520IJIT%2520Vol%25202%2520Dec%25202012.pdf

Al-Qarinah dalam Mensabitkan Zina. Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail. 39. ﺎًﻨﻳِﺮَﻗ َ ءﺎ َﺴَﻓ ﺎًﻨﻳِﺮَﻗ ُﻪَﻟ ُنﺎَﻄْﻴﱠﺸﻟا ِﻦُﻜَﻳ ْﻦَﻣَو. Maksud: Sesiapa yang ...

al-hikmah - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/9945/1/235-894-2-PB.pdf

Suku kaum Murut merupakan salah satu etnik pribumi yang kedua terbesar dan ... makan, buhang akan menurunkan ribut dashyat sebagai amaran atas.

Projek 2 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/4639/1/31-42%2520Fauzi%2520et%2520al.pdf

pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk Penjodoh Bilangan dalam ... Sekolah Rendah (KBSR), perkara tersebut menjadi prinsip yang ditegaskan dalam ... soalan telah dibina oleh pengkaji berkaitan tajuk Penjodoh Bilangan.

31 - 39 Sarahaizad MS.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/7457/1/41_2_5.pdf

Pusat Pemuliharaan Penyu Pantai Kerachut adalah satu-satunya pusat penyelidikan penyu yang terletak di Pulau Pinang. Untuk kajian tentang pemilihan tapak ...

LINUS - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/9856/1/92-182-1-SM.pdf

30 Nov 2015 ... yang gagal melepasi ujian saringan untuk mengikuti program intervensi ini (Modul LINUS,. 2010). Justeru, pendidikan literasi di Malaysia,.

Bab 6.indd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/7498/1/1867-3558-1-SM.pdf

29 Nov 2010 ... Nik Safiah Karim pula (1996: 252) menyebut: “Kata sendi nama ... Pelaku ganti dalam contoh ini ialah kata nama ﺀﺎﳌﺍ dan ﺮﻣﻷﺍ. 2. Separa ayat ...

NORAZILA MAT, N - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/10893/1/Artikel-7_Norazila-Mat_FEP.pdf

peratus penglibatan diri di dalam perniagaan atas talian adalah masih kurang. Kertas ini ... dijalankan melalui pengedaran borang soal-selidik seperti mana ...

Tombiruo - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/12258/1/26166-78658-1-PB.pdf

tahun 2017, apabila penulis novel 7 Hari Mencintaiku, Siti Rosmizah Semail telah menuntut. RM 10 Juta kepada penerbit drama yang telah mengadaptasi ...

Dilema Kemiskinan - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/10741/1/12021-43187-1-PB.pdf

dengan pendekatan ekonomi iaitu pendapatan isi rumah dan kekayaan atau sumber. ... kritikal dan merumuskan bahawa kategori miskin ini perlu mengambil kira ... kemiskinan dilihat objektif dan mudah ukur iaitu ... merujuk kepada bentuk yang objektif dan positivis ... adalah tidak selari dengan kenaikan gaji bulanan.

SARI 29(1) 2011[005]new.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/3311/1/Bahasa_Melayu_dalam_perlembagaa_Persekutuan.pdf

Maka, hasil permuafakatan perlembagaan ini, telah diterima ... Kata kunci: Perlembagaan, bahasa Melayu, Perkara 152, kontrak sosial, ... atau dikenali juga sebagai unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan ... di Pertua Negeri Sabah dan Sarawak bagi melibatkan kepentingan ... PERANAN BAHASA MELAYU DALAM.

Kata Ciptaan - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/10668/1/12084-47859-2-PB.pdf

Penggunaan bahasa dalam komunikasi menjadi medium untuk pengguna internet ... melalui teks oleh remaja dalam setiap kiriman blog, iaitu terdiri daripada bahasa Melayu dan ... slideshow, diam-diam aku save dalam pendrive mak aku.

Kaedah Peperangan - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/1519/1/1.pdf

tidak sesuai. 3. Keadaan muka bumi berkait dengan jarak, sifat muka bumi (dekat atau ... menyesuaikan dirinya kepada rupa bentuk bumi, tentera seharusnya.

Norhayati Ibrahim_edited - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/9021/1/145-502-1-PB.pdf

dan Kualiti Hidup Pesakit Buah Pinggang Tahap Akhir ... mengidap penyakit kegagalan buah pinggang. ... agama dalam penjagaan kesihatan juga semakin.

SARI 29(1) 2011[001]new.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/3307/1/Asal-usul_Raja_Negeri_dan_adat_istiadat.pdf

Asal-Usul Raja, Negeri dan Adat Istiadat Kesultanan Perak: Beberapa Variasi ... kemungkinan dapat membuka makna sejarah budaya masyarakat Melayu yang lebih luas ... Aturan “Susunan Tertib Adat Istiadat Diraja” di Melaka kemudian.

Al-Hikmah 8(1) 2016: 43-52 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/9931/1/209-785-1-PB.pdf

Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu (PUEJBM) yangdisisipkan ... belajar di sekolah pun, dapat membaca tulisan Jawi yang mudah- mudah.(Asmah ...

Sejarah Melayu - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/425/1/1.pdf

Melayu iaitu siapakah pengarangnya, bila dan di mana karya autograf. Sejarah Melayu ini dikarang. Persoalan-persoalan siapa, bila dan di mana telah menjadi ...

tepak sirih - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/8029/1/V30_s_11.pdf

Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkahwinan Melayu ... tidak boleh menggunakan daun sirih bertemu urat kerana daun sirih bertemu urat.

01-29 Maryati Mohamed.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/10953/1/11704-31809-1-SM.pdf

Gunung Ledang has a legend that is associated with the mystical Puteri (Princess) Gunung Ledang (JNPC, 2012); the beautiful princess becomes a fairy and ...

PENGGUNAAN TEKNIK ... - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/4637/1/17-30.%2520Suzana%2520&%2520Jamil.pdf

Di pertengahan sesi P&P, teknik soal jawab lisan semakin kerap digunakan. Melalui pemerhatian, teknik ini digunakan atas tujuan melancarkan penggunaan ...

59-66 Maisarah Burhanuddin.pmd - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/12333/1/46_02_08.pdf

27 Jun 2017 ... RANGING BEHAVIOUR OF EDIBLE NEST SWIFTLET ... general patterns of spatial use. ... tracking and group of ebn swiftlets flying nearby.

Kelestarian Pantun - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/6395/1/IMAN1_6.pdf

wahana bagi pengucapan dalam berbagai jurusan aktiviti kehidupan ... Serangkap pantun di atas dapat mencerminkan bahawa ... Buah keranji dalam perahu;.

adnan jusoh - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/3019/1/01ADNAN_JUSOH.pdf

isu pencemaran alam sekitar ini berpunca daripada perlakuan aktiviti manusia sendiri ... pengetahuan tentang punca dan cara-cara untuk mengatasi. 1.74. 1.89.

Al-Hikmah 8(1) 2016: 65-77 - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/9933/1/197-778-1-PB.pdf

(RM 10.77 juta), Suamiku encik Perfect 10 (RM 2.99 juta) dan Villa. Nabila (RM 2.81 juta). ... filem di mana penulisan novel boleh menggunakan perkataan-perkataan sebagai simbol untuk ... Arahan Pengarah-Pengarah Filem Muda Selepas Tahun 2000. Kertas ... Tunku Ibrahim Ismail UTHM, 2-9 Disember. Toby Miller ...

Pemikiran Reflektif - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/10870/1/Shamsiah-Md-Nasir.pdf

perguruan memberi tumpuan utama kepada komponen amalan refleksi dalam melatih dan ... penglibatan siswa pendidik dalam aktiviti dan tugasan.

KAEDAH PEMERHATIAN - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/2540/1/51-65_Jurnal_pendidikan_bahasa_melayu.pdf

kaedah penyoalan yang digunakan. Contoh kajian oleh Balakrishan (2002) dan. Muhundhan (2002) mendapati aplikasi kemahiran berfikir melalui kaedah ...

team building - UKM Journal Article Repository

http://journalarticle.ukm.my/5875/1/V28_2_227-241.pdf

keberkesanan pembinaan pasukan (team building) dengan matlamat ... langsung, menjawab objektif kajian yang kedua iaitu peranan berorientasikan.

Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.