pekeliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2009 - JPA

2 Jul 2009 ... Gaji pegawai hanya akan dipindahkan ke matagaji baru dalam skim perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, S22, S26 sehari.

pekeliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2009 - JPA - Dokumen Terkait

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

https://www.pl.gov.my/documents/10157/a60978f8-c828-44a0-aadf-5e7795c890bc

18 Nov 2009 ... Berkuasa Tempatan;. “Peletakan Jawatan” bermaksud berhenti daripada berkhidmat dengan perkhidmatan awam yang dibuat melalui notis ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp272009.pdf

N17, N22, N27/28, N32, N36 adalah seperti di Lampiran D, D1, D2, D3, D4, D5, perubahan perbekalan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) ke skim ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 12 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp122009.pdf

2 Jul 2009 ... mengenai perubahan skim perkhidmatan Kurator Gred S41, 544, S48, S52, ... Penolong Kurator dan Pembantu Muzium dan syarat kenaikan ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/13/pp132009.pdf

2 Jul 2009 ... Gaji pegawai hanya akan dipindahkan ke matagaji baru dalam skim perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, S22, S26 sehari.

pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/07/pp072009.pdf

1 Jul 2009 ... Maklumat lanjut skim perkhidmatan Pengawal Keselamatan Gred KP11, KP14 serta Jadual Gaji Matriks adalah seperti dilaksanakan di bawah ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 9 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp092009.pdf

2 Jul 2009 ... Penolong Pegawai Farmasi hendaklah menggunakan skim perkhidmatan baharu ini dan syarat lantikan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi.

pekeliling perkhidmatan bilangan 21 tahun 2009 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp212009.pdf

21 Okt 2009 ... Kerajaan berkaitan peraturan permohonan perbelanjaan bagi kemudahan perubatan yang diperolehi oleh pegawai dan pesara Perkhidmatan ...

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 ... - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/02/pp022009.pdf

13 Jan 2009 ... dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi.

surat pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2009 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp072009.pdf

29 Mei 2009 ... mengikuti pengajian secara sambilan di lnstitusi Pengajian Tinggi (IPT) ... kursus yang telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia melalui.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009

http://pendaftar.upm.edu.my/upload/dokumen/90131_KemudahanCutiKursusSambilan.pdf

29 Mei 2009 ... mengikuti pengajian secara sambilan di lnstitusi Pengajian Tinggi (IPT) ... kursus yang telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia melalui.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009

https://pendaftar.upm.edu.my/upload/dokumen/90131_BorangLaporanPenilaianPrestasikhasBagiPegawaiPerkhidmatanAwam.pdf

6 Mac 2009 ... penggunaan Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas (LNPK) bagi Pegawai ... (SSB) pada tahun 1992, penilaian prestasi pegawai bagi semua tujuan kemajuan kerjaya hanya ... kecemerlangan organisasi secara keseluruhannya. 3.2 ... 4. PENJELASAN TERHADAP SKALA KRITERIA PENILAIAN. TAHAP.

pekeliling perkhidmatan bilangan 21 tahun 2009 - UMMC

https://www.ummc.edu.my/patient/pp212009.pdf

21 Okt 2009 ... Permohonan perbelanjaan bagi rawatan di Institut Jantung Negara ... mendapat rawatan di hospital/ klinik Kerajaan atau swasta; dan.

surat pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2009 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp042009.pdf

perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan. Cuti Tanpa Gaji oleh Pihak Berkuasa Melulus sama ada Ketua Jabatan atau ...

surat pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2009 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp022009.pdf

Pemantapan ini meliputi Aliran Proses Pengurusan Penilaian Prestasi, SKT dan Laporan Pencapaian, Penilaian Aspek Kegiatan dan Sumbangan di Luar.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp112016.pdf

Kemudahan Cuti Kuarantin telah diperuntukkan di bawah Perintah Am 24. Bab C (Cuti) kepada pegawai yang dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar.

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 1985 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp021985.pdf

PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI. UPACARA-UPACARA ... kan jenis pakaian yang sesuai dan kemas dipakai semasa bekerja dan semasa ... Pihak Pengurusan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Negeri,.

pekeliling perkhidmatan bilangan 17 tahun 2000 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp172000.pdf

Persekutuan tentang kaedah bagi mengguna pakai Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib. Dan Surcaj) 2000. LATAR BELAKANG. 2. Kerajaan telah ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp012020.pdf

15 Jan 2020 ... kaunter perkhidmatan boleh menggunakan bahasa yang difahami oleh pelanggan berkenaan. (e) Maklum Balas Aduan dan Isu dalam Media ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp032017.pdf

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan bagi kemudahan cuti umrah yang merupakan cuti tanpa rekod untuk pegawai.

pekeliling perkhidmatan bilangan 9 tahun 2002 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2002/pp092002.pdf

Kemudahan cuti isteri bersalin selama tiga hari sebagai cuti tanpa rekod telah diperuntukkan di bawah perenggan 58.2, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp052019.pdf

WBF secara rintis di Kementerian/Jabatan Persekutuan di Wilayah. Persekutuan (Kuala Lumpur dan Putrajaya), Perlis, Perak, Selangor, Johor,. Terengganu ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 6 tahun 2000 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp062000.pdf

15 Mei 2000 ... Semenjak Dasar Penswastaan dilaksanakan oleh Kerajaan dalam tahun 1983 ... penswastaan seperti Skim A, Skim B dan Kertas Opsyen juga ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 20 tahun 2007 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp202007.pdf

1 Okt 2007 ... PEMBERIAN HADIAH KENAIKAN GAJI KEPADA ... Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp112019.pdf

1 Jan 2020 ... MAKLUMAT GEMULAH. Nama. No. Kad Pengenalan. Tarikh Kematian. B. MAKLUMAT PEMOHON (BALU/DUDA ANAK). Nama. No.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2018 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2018/pp032018.pdf

18 Dis 2018 ... Kerajaan telah memutuskan supaya Bayaran Khas Tahun 2018 sebanyak. RM500.00 ... Kerajaan serta menghargai khidmat bakti penjawat awam. 3. ... 5.2 pegawai yang bercuti separuh gaji/ tanpa gaji tetapi tidak sepanjang.

pekeliling perkhidmatan bilangan 8 tahun 2008 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp082008.pdf

18 Jun 2008 ... Pada masa ini Elaun Trengkas Dwibahasa dibayar kepada Pembantu Tadbir. (Kesetiausahaan) yang telah lulus peperiksaan trengkas Bahasa ...

FAQ PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2014/faq_pp052014.pdf

rawatan di hospital dan pegawai ... Tempoh kemudahan Cuti Menjaga Anak akan bermula pada tarikh selepas tamatnya ... menjaga anaknya yang sakit.

pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2015 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp112015.pdf

31 Dis 2008 ... Kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam ... Kecuali Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, Perkhidmatan Polis Diraja ... Perintah Am 1 (iv) Bab C (Cuti) Tahun 19743 termasuk Ketua Pejabat Tempatan, ... bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan* mulai 1 Januari 2016.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2000

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp142000.pdf

UiTM bagi menggantikan skim perkhidmatan Pensyarah ITM Gred DT3, DT2, DT1,. Gred Khas C, B dan skim ... Jadual Gaji Matriks. Gred DM3. PITI RM1295.

pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 1998 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1998/pp031998.pdf

Peraturan yang melarang pegawai awam memberi dan menerima hadiah adalah di bawah ... Walau bagaimanapun, apa-apa sumbangan yang hendak disumbangkan kepada kelab ... Dijalan 1947 (Akta 200), Surat Pekeliling Am Bil.6 Tahun 1987 dan mana- ... Kerajaan ia dilarang daripada mengutip derma. UMUM. 26.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017

https://www.kmb.com.my/2/dl.php?filename=KEMUDAHAN CUTI BERSALIN.pdf

BAHAGIAN II : BUTIRAN PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN. 8. ... Cuti. Bersalin separuh gaji hingga. 14 hari. (bagi guru dalam penggal sekolah).

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2011 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2011/pp022011.pdf

mengikut peraturan yang terpakai dalam perkhidmatan ATM; dan. (b) Askar Wataniah ... Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan.

pekeliling perkhidmatan bilangan 14 tahun 2010 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2010/pp142010.pdf

2 Dis 2010 ... selama 60 hari yang dikira mulai dari tarikh pegawai bersalin. ... Pengiraan Kelayakan Kemudahan Cuti Bersalin Bagi Pegawai Yang Telah ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp082019.pdf

28 Sep 2019 ... Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) diawalkan kepada ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 1985 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp031985.pdf

ketua eksekutif dan ahli lembaga pengarah dalam perbadanan awam, syarikat-syarikat Kerajaan dan syarikat-syarikat kepen- tingan Kerajaan. 2. TAKRIF.

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2015 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp022015.pdf

1 Apr 2015 ... Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM) bagi pegawai Perkhidmatan Awam. Persekutuan. Pelaksanaan pergerakan gaji ini adalah selaras ...

Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.