pekeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2003 - JPA

Kehakiman Syariah yang kini dipertanggungjawab kepada Penolong Pegawai Hal Ehwal. Islam Gred S27, S32, S38 dan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2003 - JPA - Dokumen Terkait

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2003 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pekeliling/pp03/bil02/pp0203.pdf

Selain daripada pelantikan secara tetap dan sementara, Kerajaan membenarkan seseorang itu dilantik secara kontrak. Keadaan yang membolehkan ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2003 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp102003.pdf

Kehakiman Syariah yang kini dipertanggungjawab kepada Penolong Pegawai Hal Ehwal. Islam Gred S27, S32, S38 dan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17, ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 12 tahun 2003 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp122003.pdf

Skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U19, U24, U26 adalah seperti ... pertukaran pelantikan, borang opsyen dan dokumen lain yang berkaitan adalah ... terperinci mengenai opsyen kepada anggota dan implikasi keputusan yang.

pekeliling perkhidmatan bilangan 9 tahun 2003 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2003/pp092003.pdf

Pembantu Pengurusan Murid ini mengambil alih fungsi yang dijalankan oleh ... Skim perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid adalah seperti di Lampiran C.

pekeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2003 - MPOB

http://usm.mpob.gov.my/kemudahan/cuti/ppbil072003.pdf

6. Di bawah Pekeliling Perkhidmatan ini, maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi GCR ialah sebanyak 120 hari. Kaedah pengumpulan cuti.

pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2015 - uKm

http://www.ukm.my/pendaftar/wp-content/uploads/2015/12/borngcutitanparekodwarismeniggal.pdf

2. PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD. BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT. DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp012020.pdf

15 Jan 2020 ... kaunter perkhidmatan boleh menggunakan bahasa yang difahami oleh pelanggan berkenaan. (e) Maklum Balas Aduan dan Isu dalam Media ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 37 tahun 2005 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp372005.pdf

skim perkhidmatan Pegawai Bomba Gred KB17, KB22, KB24 dipinda kepada skim ... penetapan kelayakan elaun dan kemudahan yang sedia ada. Elaun dan ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp052019.pdf

WBF secara rintis di Kementerian/Jabatan Persekutuan di Wilayah. Persekutuan (Kuala Lumpur dan Putrajaya), Perlis, Perak, Selangor, Johor,. Terengganu ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 1985 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp021985.pdf

PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI. UPACARA-UPACARA ... kan jenis pakaian yang sesuai dan kemas dipakai semasa bekerja dan semasa ... Pihak Pengurusan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Negeri,.

pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2000 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp152000.pdf

menggunakan Sistem Pengurusan Maklumat Personel Jabatan yang dibangunkan ... perumahan, gaji, kelayakan, latihan/kursus, keluarga/anak, pengalaman, kecacatan, ... 1/96)-PENYATA MENGENAI ... Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA). ... Personel dalam Pasukan Polis dan Angkatan Tentera yang mengisi.

pekeliling perkhidmatan bilangan 5 tahun 2007 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pekeliling/pp07/bil05/pp0507.pdf

30 Apr 2007 ... mendapatkan contoh Sijil Penghargaan daripada Jabatan ... Penyediaan surat rasmi Kerajaan hendaklah mengandungi elemen-elemen.

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 1995 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp021995.pdf

tidak layak diselaras ke matagaji P1T5 apabila memperolehi kelayakan Diploma. Pentadbiran Awam 3 tahun kemudiannya. 3. Pemakaian prinsip ini ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp112019.pdf

1 Jan 2020 ... MAKLUMAT GEMULAH. Nama. No. Kad Pengenalan. Tarikh Kematian. B. MAKLUMAT PEMOHON (BALU/DUDA ANAK). Nama. No.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp102017.pdf

kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan bagi pegawai Kumpulan. Pelaksana untuk kali pertama dan kedua. LATAR BELAKANG. 2.

pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2012 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp012012.pdf

30 Mac 2012 ... PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012. KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN. DI BAWAH ...

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

https://www.pl.gov.my/documents/10157/a60978f8-c828-44a0-aadf-5e7795c890bc

18 Nov 2009 ... Berkuasa Tempatan;. “Peletakan Jawatan” bermaksud berhenti daripada berkhidmat dengan perkhidmatan awam yang dibuat melalui notis ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2005 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pekeliling/pp05/bil03/bil0305.pdf

10 Jan 2005 ... Kuasa yang meluluskan permohonan Cuti Rehat Khas ialah: i. Pengetua/Guru ... Guru Sandaran Terlatih / Guru Sandaran Tidak Terlatih; iii.

pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 2015 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp042015.pdf

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat ... terdekat yang dilaksanakan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun ...

FAQ Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/faq_pp042015.pdf

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 : Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat). 1. SOALAN LAZIM. PEKELILING ... 20 Disember 2018, bapa kepada isteri kedua beliau telah meninggal dunia.

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012

https://pendaftar.upm.edu.my/upload/dokumen/90131_PenganugerahanPingatPerkhidmatanCemerlang&PemberianAPC.pdf

14 Dis 2012 ... Pemberian APC kepada pegawai perkhidmatan awam telah dilaksanakan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil.

pekeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2010 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2010/pp162010.pdf

Pendaftaran ini penting bagi suruhanjaya mengesahkan status seseorang calon sebagai OKU dalam urusan pengambilan. Selain itu, maklumat tersebut juga ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2005 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp102005.pdf

31 Mei 2005 ... mengenai pindaan skim perkhidmatan Juru X-Ray Gred U29, U32, U36, U38; ... institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia atau ...

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 ... - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/02/pp022009.pdf

13 Jan 2009 ... dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi.

pekeliling perkhidmatan bilangan 27 tahun 2005 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp272005.pdf

14 Dis 2005 ... Penghuraian skop tugas bagi skim perkhidmatan bersepadu Jururawat Gred. U52, U54 adalah seperti di Lampiran A2 dan A3; Juru X-Ray ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2004 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2004/pp022004.pdf

dan kaedah pemberian Sijil Penghargaan kepada pesara, bekas pegawai awam dan ... LATAR BELAKANG. 3. ... Pastikan kandungannya seperti contoh.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

http://www.pendaftar.upm.edu.my/upload/dokumen/20180406102054pp_8_Cuti_rehat_Khas_Pegawai_Perkhidmatan_Pendidikan.pdf

1 Jan 2018 ... Bilangan hari Cuti Rehat Khas yang layak diambil oleh pegawai adalah secara ... pekeliling GCR yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 1985 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp031985.pdf

ketua eksekutif dan ahli lembaga pengarah dalam perbadanan awam, syarikat-syarikat Kerajaan dan syarikat-syarikat kepen- tingan Kerajaan. 2. TAKRIF.

pekeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2007 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp102007.pdf

27 Jun 2007 ... dengannya oleh kerajaan dan lulus ujian masuk mengambil trengkas atau ... kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus. Ujian Lisan) ... berkebolehan mengambil trengkas Bahasa Malaysia serta. Bahasa ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp052017.pdf

1 Jan 2018 ... berhubung kemudahan Cuti Bersalin kepada pegawai Perkhidmatan Awam. LATAR BELAKANG. 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 ...

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016

http://www.mkm.edu.my/images/Warga_MKM/Garis_Panduan/Kemajuan-Laluan-Pakar-Bidang.pdf

PERSEKUTUAN. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. MALAYSIA. 2016 ... mengemukakan keputusan penilaian kepakaran kepada JKI;. (c) menyemak dan ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2008 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/02/pp022008.pdf

Dasar dan prosedur pelantikan pegawai kontrak mengikut Pekeliling ... tetap. Pelantikan bukan pesara bagi mengisi jawatan gred kenaikan pangkat hendaklah.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2018 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2018/pp032018.pdf

18 Dis 2018 ... Kerajaan telah memutuskan supaya Bayaran Khas Tahun 2018 sebanyak. RM500.00 ... Kerajaan serta menghargai khidmat bakti penjawat awam. 3. ... 5.2 pegawai yang bercuti separuh gaji/ tanpa gaji tetapi tidak sepanjang.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp062019.pdf

Kerajaan telah memutuskan supaya Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 dibayar kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Gred 56 dan ke ...

pekeliling perkhidmatan bilangan 13 tahun 2006 - JPA

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2006/pp132006.pdf

serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia;. (d) perbekalan kenaikan pangkat bagi pegawai di Gred U29 atau Gred U32 ke.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2019 - JPA

https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp032019.pdf

24 Mei 2019 ... memberi Bantuan Khas Kewangan sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2019 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.